Et interaktivt lydformilingsprojekt, hvor vandring rundt i Københavns Nordvestkvarter beriges af lydlige stedsreportager, som man kan lytte til via sin smartphone. Projektet er stadig under udvikling, men tjek projektets foreløbige hjemmeside ud: 2400 NV – En landsby i en storby.

Nordvestkvarteret
Nordvestkvarteret ligger på kanten af København -lige uden for brokvartererne og lige før forstæderne. Kvarter har et blakket ry, da det er præget af sociale problemer og er forfaldent mange steder. Rent arkitektonisk er det en blanding af boligbebyggelse og erhverv i det 20. århundredes forskellige afskygninger. Men hvordan foregår livet egentlig i bydelen? Er det kun gråt og negativ? Byfornyelser er så småt ved at rydde op og ordne kvarteret med nye boliger og farverige parker, men fører det til et bedre kvarter, når forholdene bliver ordnede, og der bliver pænt og rent?

Disse spørgsmål arbejder jeg med i lydprojektet NordVestArkivet, der er under udarbejdelse. Længere nede på siden finder du 8 stedsreportager fra Nordvestkvarteret.

Mit håb med tiden er at kunne få udformet en smartphoneapplikation, så den gående i bydelen kan dykke ned i kvarterets små mærkelige steder. NordVestArkivets mål er at give brugeren, den gående i byen, en erfaring af kvarteret og har fokus på bevægelse rundt i kvarteret. Stedsreportagerne er NVA’s poster, hvor lytter de enkelte steder lytter til specifikke fortællinger. De otte stedsreportager er eksempler på de fortællinger arkivet, skal bestå af, men et endeligt produkt skal som udgangspunkt indeholde flere stedsreportager, som formidler kvarterets liv. Produktet er tænkt som et uafsluttet arkiv, hvor nye fortællinger fortløbende vil kunne tilføjes, så de tilføjer stederne historiske lag.

Mit speciale er her tilgængeligt i PDF og er et kulturteoretisk grundlag for projektet. Herunder er en oversigt over kvarteret og stedsreportagerne.

 

 

 

2400 NV