Pugholm - det som tabesUdstilling på Gl. Strand af kunstneren Niels Pugholm.

Vi kender det alle sammen, at nogle genstande er forbundet med særlige historier i vores liv. Nogle fortællinger udspringer af situationer, hvor genstandene har spillet en betydningsfuld rolle. Andre opstår gennem vores forestillinger om tings mulige herkomst og betydning. Relationen mellem en ting og dens historier er netop omdrejningspunktet for Niels Pugholms første større soloudstilling, Det som tabes, i Kunstforeningen GL STRAND. Her udforsker han forholdet i en række nye værker, der tæller så forskellige medier som en animeret video, en lydinstallation, en skulpturel installation og en større serie tegninger. Værkerne tager udgangspunkt i Pugholms egne erfaringer og i hans subjektive forestillinger om tings historier (Tekst fra Gl. Strands udstillingskatalog).

Jeg har optaget og redigeret lydsporet til de 2 videoværker i udstillingen “Terazzo” og “Barberkosten”. Se mere på Pugholms egen side.

Terrazzo-Ipad from Niels Pugholm on Vimeo.